Kund: ”Det tar 2 veckor att få bredband.” Vi: ”Du kan vara uppe redan efter lunch.”

Bacon ipsum dolor sit amet prosciutto pork loin pork frankfurter, chuck cow leberkas short loin andouille shankle. Tail turducken ground round sausage, doner pork loin pork belly shank tenderloin.