En tydlig signal från SAAB.

SAAB behövde kvalificerad hjälp med att hämta hem stora mängder information från radarstationer, dessutom i realtid. Det fanns många signaler av varierande kvalitet i området och det blev viktigt att låsa på rätt frekvens för att få hög kvalitet på uppkopplingen. Vi löste det snabbt med vår 4G-anslutning, som motsvarade kundens krav på stabilitet och prestanda.