Här gäller det att inte ha svindel.

För första gången har Wantech distribuerat 2 Gbps (!) över nästan en mils radie och sett till att hushåll i Bohuslän fått bredband. Denna radiolänk kallas Trådlös fiber och används som komplement där det är för dyrt att dra fram fiber. Även tillgängligheten är svindlande hög – eventuella avbrott beräknas till mindre än 13 sekunder per år.