Keolis tvättar bussarna på Hisingen. Från Jylland.

Keolis plockar troget upp arbetspendlare om mornarna, hämtar leriga förskolebarn efter utflykten och ser till att nattsuddarna kommer tryggt hem. Varje timme dygnet om stannar deras bussar vid 9 000 hållplatser runt om i landet. Bussar som efter utfört dagsverke noggrant behöver rengöras och fräschas upp för nya äventyr. Garaget i Grimbo på Hisingen inhyser en av tvättanläggningarna. Problemet var bara att kontrollrummet är placerat betydligt mer söderut, närmare bestämt från Esbjerg på Jylland. Ett avstånd som kräver en stabil och funktionssäkrad koppling mellan maskin och maskin. Lösningen var vårt lilla gröna krutpaket och lite uppfinningsrikedom som större leverantörer inte kunde erbjuda.