Två månaders väntan på offert eller i full gång redan nästa dag?

För många företag är kommunikation och uppkopplingar en betungande kostnad. Och lika betungande kan väntan på offerten vara. Är förutsättningarna och kraven hos dig extra komplicerade kan offertförfarandet dra ut på tiden. En av våra nuvarande kunder fick en kostnadsuppskattning först efter två månader från en leverantör. Vår kom dagen efter det. Och priset var avsevärt lägre. I enklare fall är det bara ett välja ett av våra färdiga paket.

INSTALLATION OCH TRIMMAD UPPKOPPLING INOM 24 TIMMAR.

Vi arbetar långt ifrån de krävande projekteringar som fiber, nergrävd eller luftburen lina kräver. (Samtidigt som vi erbjuder likvärdig eller bättre prestanda, med högre säkerhet.) All utrustning finns leveransklar inom ett dygn och då är abonnemang och uppkopplingar aktiva. Behöver du hjälp med montering av hårdvara eller antenn bistår vi gärna med det och offerten på det kommer omgående.