Ovan land, men under jord.

Det finns självklara orsaker till brist på täckning och radioskugga: Metall. Berg. Betong. Att täckningen försvinner i tunnlar och bergrum utan åtgärder tar alla för givet. Men i dalgångar och dagstäkter skapar det frustration och problem. Ett exempel är Skanskas anläggning för asfalt och betong i Sälgsjön utanför Gävle. Verksamheten ligger i öppen dag – men trots det 30 meter under markytan. Funktionstäckningen där var obefintlig, bristerna för att hålla igång en fungerande arbetsplats var uppenbara.

De kalkyler andra operatörer lämnat på en hållbar och fungerande lösning var sjusiffriga och leveranstiden närmade sig snarare år än kalendermånader.

Med lite uppfinningsrikedom och tämligen basal ingenjörsanda trotsade vi den negativa marknivån – och trädtopparna som sammanlagt skapade en ogenomtränglig vägg med 67 meters höjd. Vi lämnade Sälgsjön, samma dag som vi besökte platsen för första gången. Vi lämnade en uppdragsgivare i full gång på 45 Mbits uppkoppling istället för 0.