Wantechs testcenter siktar mot 450 Mbit/s.

Vid Byfjordens utlopp i Havstensfjorden, 15 km sydväst om centrala Uddevalla, ligger Ammenäs. Här är förutsättningarna för funktionstäckning i princip noll. Det såg vi som en lämplig utmaning: Går det att utmana urusla förhållanden och naturens förmåga att försvåra något som alla tar för givet? Skulle vi på denna svårbemästrade plats kunna skapa förutsättningarna för kommunikation som vida överstiger de krav på uppkoppling och hastigheter vi normalt refererar till? Vi siktar mot 450 Mbit, vilket närmast skulle täcka behovet hos 600 hushåll.

Steg för steg växer Wantechs testcenter fram. Projektet är fortfarande under uppbyggnad: En 24 meter hög mast. 6,5 ton betong som grund. Mer än 25 meter jordkabel rakt ned i berget som skyddar känslig apparatur mot vädrets makter.

För mer information om projektet, kontakta Sören Björnman.